z6光大师草书歌

雪压千峰横枕上,穷困虽多还激壮。看师逸迹两相宜,
高適歌行李白诗。海上惊驱山猛烧,吹断狂烟著沙草。
江楼曾见落星石,几回试发将军炮。别有寒雕掠绝壁,
提上玄猿更生力。又见吴中磨角来,舞槊盘刀初触击。
好文天子挥宸翰,御制本多推玉案。晨开水殿教题壁,
题罢紫衣亲宠锡。僧家爱诗自拘束,僧家爱画亦局促。
唯师草圣艺偏高,一掬山泉心便足。贯休(823~912年),俗姓姜,字德隐,婺州兰豁(一说为江西进贤县)人,唐末五代著名画僧。7岁时投兰溪和安寺圆贞禅师出家为童侍。贯休记忆力特好,日诵《法华经》1000字,过目不忘。贯休雅好吟诗,常与僧处默隔篱论诗,或吟寻偶对,或彼此唱和,见者无不惊异。贯休受戒以后,诗名日隆,仍至于远近闻名。乾化二年(915年)终于所居,世寿89。